Apărând patria altora. Participarea evreilor români la Marele Război