Di calchi e di copie in Assisi fra XIX e XX secolo