Investiciono ponasanje samoupravnog preduzeca - Implikacije teorijskog modela za Jugoslaviju