Investiciono ponasanje jugoslavenskog poduzeca s aspekta Kornaieve teorije