Demokratizacija svojinskih odnosa na liniji privatizacije