Ma com'era veramente la casa di John Deaf? Tradurre "The Acid House" di Irvine Welsh.