Strategii competitive si gestiunea etica a resurselor umane: care sint legaturile conceptuale si operative?