Le 16 competenze di base. Vademecum per docenti, tutor ed operatori.