Warunki osiagania rownowagi finansowej i ekonomicznej przedsiebiorstwa